วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รูปเรขาคณิตสองมิติ "รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส"
นางสาวโสรยา ศรีสุขใส รหัส 5411103035 ห้อง 1


รูปเรขาคณิตสองมิติ "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า"
นางสาวโสรยา ศรีสุขใส รหัส 5411103035 ห้อง 1


วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รูปเรขาคณิตสองมิติ "รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก"
นางสาวโสรยา ศรีสุขใส รหัส 5411103035 ห้อง 1รูปเรขาคณิตสองมิติ "รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว"
นางสาวโสรยา ศรีสุขใส รหัส 5411103035 ห้อง 1
รูปเรขาคณิตสองมิติ "รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า"
นางสาวโสรยา ศรีสุขใส รหัส 5411103035 ห้อง 1ข่าวการศึกษา